Stockholm Waterfront är landmärket som tronar invid centralstationen mitt i Stockholm City. De flesta stockholmare har en åsikt om dess arkitektur, men få vet vad som försiggår innanför dess spektakulära stålväggar varje dag, året runt. Visste du till exempel att det är en av Europas grömaste byggnader?

I november inledde vi vårt samarbete med Waterfront vars verksamhet rymmer alltifrån nobelpristagare och frimärkssamlare till balett och Bob Dylan. Just nu arbetar vi med att att uppgradera den grafiska profilen, varumärkesstrategi, nytt kommunikativt koncept och en ny hemsida.

Uppdatering: Projektet är så gott som slutfört, det som återstår är en vernissage med fotokonsten som togs fram i samarbete med fotografen Simon Cederquist samt att implementera den nya grafiska profilen i alla kanaler och på alla exponeringsytor. Vi kommer att lägga upp hela caset inom kort!