Healthy Thinking International är en ideell organisation som arbetar med ge barn och unga människor i Afrika bättre möjligheter att lyckas i livet. Fokus ligger på att hantera mentala och fysiska hälsoproblem och sociala och ekonomiska utmaningar som påverkar underprivilegierade familjer. Målet är att främja kapacitetsuppbyggnad och att stärka unga individer för ökad självständighet.  Huvudsakligt fokus ligger inom utbildning, drogprevention, fysisk och psykisk hälsa, utbytesprogram, jämställdhet och ”women empowerment”.

Lejonhjärta är stolt sponsor av denna fantastiska organisation som gör stor skillnad i både det stora och det lill och uppmanar dig att göra detsamma, oavsett om du vill göra det som företag eller privatperson.

En viktig del i Healthy Thinking International arbete som pågår året är runt är att se till att alla flickor ska kunna gå i skolan även de dagar de har mens. Tyvärr är detta inte en självklarhet och alldeles för många flickor stannar hemma från skolan de dagar de har mens. Flickorna riskerar då att hamna efter i skolan och blir även utan det skyddsnät som skolan ofta innebär i många utsatta områden. Healthy Thinking köper in symaskiner och tyger så att eleverna själva kan tillverka egna återanvändningsbara tygbindor. Det ger flickorna en trygghet i att de alltid har tillgång till bindor i skolan.

Läs gärna mer om Healthy Thinking Internationals viktiga arbete här.