Idag lanseras den så kallade 3:12-modellen; ett gratis verktyg som hjälper småföretagare att optimera fördelningen mellan lön och utdelning. Modellen visar även hur mycket pengar småföretagare förlorar på regeringens förslag på ett nytt regelverk. Syftet med modellen, bortsett från att hjälpa företagare att inte betala mer skatt än nödvändigt, är att bilda opinion.

 Det är ingen nyhet att 3:12-reglerna är krångliga att sätta sig in i och förstå för de flesta företagare. Nu har regeringens utredning kring reglerna dessutom utmynnat i ett förslag på ett nytt regelverk som kraftigt försämrar för Sveriges småföretagare. Det är bakgrunden till att revisorn Carl-Magnus Falk bestämde sig för att ta fram 3:12-modellen. Ända sedan han började arbeta som konsult har han förundrats över komplexiteten i 3:12-regelverket.
Även vi som arbetar professionellt med de här frågorna tycker att det är svårt. Min personliga åsikt är att förutsättningarna för småföretagare måste förbättras och att riskpremien för att driva eget företag versus att ta en anställning måste hållas på en rimlig nivå, säger Carl-Magnus Falk.

Optimerar fördelningen mellan lön och utdelning
3:12-modellen hjälper företagare att optimera fördelningen mellan lön och utdelning för att de ska betala med minimalt med skatt. Verktyget beräknar företagares privata kassaflöde efter samtliga skatter och avgifter i både deras bolag och för dem privat vid en given vinst i sitt bolag. 30 januari är sista dag att lämna in kontrolluppgift varför det fortfarande finns tid att använda verktyget för att kalkylera fram den optimala fördelningen för 2016.

Tar strid för småföretagarna
Med hjälp av 3:12-modellen kan även företagare själva jämföra hur förändringen i regelverket som regeringen lagt på förslag påverkar just deras företag. Att få upp ögonen på landets småföretagare och bilda opinion var incitamentet för design – och reklambyrån Lejonhjärta, som har ett lika djupt engagemang i frågor som rör företagande och entreprenörskap, att hjälpa till att sprida budskapet probono.

– Det är inte gynnsamt för svenskt näringsliv att småföretagare måste lägga ned orimliga mängder tid på att sätta sig in i komplicerade regler – som dessutom konstant förändras – istället för att utveckla sin egen affär, säger Danne Johansson på Lejonhjärta.

Här hittar du modellen som hjälper dig att optimera fördelningen mellan lön och utdelning: 312modellen-regelverket.se
OBS: Beräkna din optimerade fördelning med 3:12-modellen innan 30 januari (som är sista dag för att skicka in din kontrolluppgift).