The Brick – det monumentala landmärket som tronar vid Stockholms södra infart – är på väg att förvandlas till bostäder med smarta planlösningar för förstagångsköpare och unga vuxna. The Brick är ett unikt bostadsprojekt där aspekter som mångfald, återvinning, social hållbarhet, gemenskap och kreativitet integrerats redan i ett tidigt skede.

Tanken är att skapa en levande boendemiljö för unga, kreativa människor som vill vara involverade i sitt boende och sin närmiljö.
Lejonhjärta är involverade i marknadsstrategi, design, grafisk profil och hemsida.